PGB en AWBZ begeleiding 

Groepsbegeleiding of individueel

Zowel in de praktijk als in een gezinsvervangend tehuis kan ik dagdelen ondersteuning bieden. Door mijn persoonlijke ervaringen waarin mensen met een (verstandelijke) beperking altijd een rol hebben gespeeld, kan ik wel stellen dat in mijn begeleiding het persoonlijke contact voorop staat.

Concertbezoek

Niet alleen ik moet het idee hebben, maar zeker ook voor de cliënt moet er een toegevoegde waarde zijn. Werken aan een bepaalde ontwikkelingsvraag doe ik graag, maar ook het overzichtelijk en gestructureerd de week doornemen kan een doel zijn. Altijd in nauw overleg en samenspraak met de cliënt en met de instelling, of het ouderlijk huis waar iemand woont.

Werken met pastelkrijt in de praktijk of op locatie

Deze vorm kan niet door de ziektekostenverzekering vergoed worden, want is niet gericht op ziekte en of beter worden. Iemand is goed zoals hij of zij is, maar heeft extra begeleiding nodig door de aard en omvang van de beperking. Plezier in wat we doen en daarbij zelf nieuwsgierig worden en stapjes durven nemen in het onderzoeken van nieuwe dingen is de werkwijze. De inhoud van de activiteit varieert dus ook nogal.

Share on Facebook

print deze pagina...

Bondgenoten Onderweg 2006-2019