De drie voornaamste inspiratiebronnen als uitgangspunt voor de woon en werk visie.

 


De antroposofie.

De werkelijkheid bestaat uit meer dan dat wat meet en weegbaar is. De mens staat tussen hemel en aarde en is met een doel geboren. Elk mens heeft zijn gezonde kern, soms diep verborgen. Zelf leren denken en het onderscheid maken tussen wat waar is en wat niet; wat bestemd is voor de persoon als individu en wat niet. Rudolf Steiner heeft mij geleerd kritisch te beschouwen en de eigen koers helder te houden. 

 

Het boeddhisme.

 

De boeken van de Zen leraar Thich Nat Han en de samenkomsten met andere leerlingen brachten mij de innerlijke rust. Ik ontving daar het mededogen, door en van onbekenden, leden van de  zogenaamde sangha. Mensen die bijeen komen om te mediteren, te zingen en te delen. Zowel voedsel als stilte. De loopmeditatie als bijna vast onderdeel van elke bijeenkomst. Rust vanuit de innerlijke basis als uitgangspunt voor de levenshouding.

 

Een christelijke levenshouding maakt het abc compleet. Geen uitsluiting van mensen maar respectvol, eerlijk en liefdevol in het leven staan. Vrijwillig en onbaatzuchtig iets voor anderen durven en willen betekenen zonder jezelf te verliezen.