2023:

De drie vragen van 2023: kan Karina blijven wonen waar ze nu woont en wat is daarvoor nodig?

het antwoord van de gemeente:

Er is geen noodzaak enz….

er is enige…..

inleveren: garage+atelier,

 

tijdelijke investering van een mantelzorgwoning

 

als mens met een beperking, die afhankelijk is van goed passende hulpmiddelen moet je aanpassen heden ten dagen aan wat kan, waarbij wij ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat de menselijke waardigheid in gesprekken vaak ver te zoeken is. Wij broegen een buitenrolstoel aan, met dusondersteuning. Wij, de ouders worden ouder en het duwen val vooral mij zwaar. Het geleverde hulpmiddel was niet passend en op een rijtje:

 

er moest een ander